Record details

Title
    XXVI. petrologický seminář (Variant.)
Other titles
    Lawsonit v horninách Sierry de Escambray (Kuba)
    Minerální asociace krušnohorských eklogitických hornin
    Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných materiálů v keprnické klenbě
    Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných minerálů v keprnické klenbě