Record details

Title
    Xylic substrates at the fossilisation barrier: oak trunks (Quercus sp.) in the Holocene sediments of the Labe River, Czech Republic
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    anglicky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Current developments in bioerosion
Pages
    S. 415-429
Notes
    e-ISBN 978-3-540-77598-0
    Projekt: IAA300130505, GA AV ČR
    Překlad názvu: Dřevité substráty na přechodu mezi recentním a fosilním prostředím: kmeny dubů (Quercus sp.) v holocenních sedimentech Labe, Česká republika
    Rozsah: 15 s. : WWW825009499
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    fungi
    Holocene
    insects
    luvial settings
    trace fossils
    xylic substrate
Keyword
    Barrier
    Czech
    Fossilisation
    Holocene
    Labe
    Oak
    Quercus
    Republic
    River
    Sediments
    Sp
    Substrates
    Trunks
    Xylic
Abstract (in czech)
   Kmeny, vytěžené v 90. letech v dnes již opuštěných a rekultivovaných težebnách Malvíny sz. od Čelákovic, byly zkoumány z hlediska výskytu bioeroze na kmenech, resp. ohodnocení celkového zdravotního stavu stromů před jejich splavením do nivních sedimentů (což byl aspekt při předchozích studiích opominutý). Ukazuje se, že splavená dřevní masa pochází z největší části z živých, zdravých porostů a byla do nivy splaveny při extrémních povodních spojených s rozsáhlou boční erozí.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012