Record details

Title
    Young`s modulus of ceramic matrix composites with polysiloxane based matrix at elevated temperatures
Author
    Černý, Martin
    Glogar, Petr
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Materials Science
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 6
Pages
    s. 2239-2242
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA106/02/0177, GA ČR
    Projekt: GP106/02/P025, GA ČR
    Překlad názvu: Modul pružnosti kompozitů s keramickou matricí odvozenou od polysiloxanu při zvýšených teplotách
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    composite material
    high temperature
    Young`s modulus
Keyword
    Based
    Ceramic
    Composites
    Elevated
    Matrix
    Modulus
    Polysiloxane
    Temperatures
    Young`s
Abstract (in czech)
   Studie se zabývá měřením Youngova modulu jednosměrných kompozitů s matricí na bázi pyrolyzovaných polysiloxanových pryskyřic vyztužených buď SiC nebo korundovými vlákny při teplotách do 1300°C. V rozmezí teplot 1200 až 1300°C dochází ke snížení Youngova modulu na 75-80% hodnoty při pokojové teplotě u Nikalonem vyztužených kompozitů a 65-70 u Nextelem vyztužených kompozitů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012