Record details

Title
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)
Statement of responsibility
    Bohdan Koverdynský, Mojmír Opletal
Other titles
    Zábřeh Crystalline Complex on the Mohelnice map sheet
Author
    Koverdynský, Bohdan, 1937-
    Opletal, Mojmír
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Year
    1996
Notes
    9 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    fylit
    metabazit
    metamorfika
    metamorfismus
    mylonit
    výzkum
    zábřežské krystalinikum
    západosudetská oblast
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR-Morava
    Mohelnice (Šumperk)
Keyword
    14-41
    14-43
    Krystalinikum
    Listu
    Mohelnice
    Šumperk
    Zábřežské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012