Record details

Title
    Záhada paleocenního uhlíku
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 86, č. 12
Pages
    s. 760-761
Year
    2007
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    carbon
    Paleocene
    Tertiary
Keyword
    Paleocenního
    Uhlíku
    Záhada
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012