Record details

Title
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (25-12 Hranice)
Statement of responsibility
    Marek Slobodník, Zdeněk Dolníček
Other titles
    Fundamental features of fluids of hydrothermal mineralization near Hrabůvka, the Nízký Jeseník Upland
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Slobodník, Marek, 1957-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 8
Pages
    s. 52-54
Year
    2001
Notes
    2 obr., 8 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Subject group
    hydrotermální podmínky
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    karbon-spodní
    karbonáty
    křemen
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    salinita
    sulfidy
    žíla rudní
Geographical name
    ČR-Morava
    Hrabůvka (Přerov)
Keyword
    25-12
    Charakteristika
    Fluid
    Hrabůvky
    Hranice
    Hydrotermální
    Jeseník
    Mineralizace
    Nízký
    Základní
Abstract (in english)
   Preliminary results of microthermometry and isotope study of hydrothermal mineralisation in Hrabůvka have been carried out. Increasing of homogenisation temperatures has been revealed at the beginning of the mineralising stage whereas the salinity was reduced at the same period. The genetic aspects of the mineralising fluid are discussed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012