Record details

Title
    Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu
Statement of responsibility
    Barbora Doušová
Other titles
    Basic mechanisms of arsenic transport between individual components of its biogeochemical cycle
Author
    Doušová, Barbora
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 1-2
Pages
    s. 48-53
Year
    1993
Notes
    1 tab., 13 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. Čes. geol. Společ.
Subject group
    As (arzén - 33)
    atmosféra
    atmosférická depozice
    biogeochemie
    biosféra
    cyklus geochemický
    ekologie
    kontaminace vod
    půdy
    toxicita
Subject category
    atmosférická depozice
    toxické látky
Keyword
    Biogeochemického
    Cyklu
    Jednotlivýni
    Mechanismy
    Složkami
    Transportu
    Základní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012