Record details

Title
    Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin
Statement of responsibility
    Zbyněk Podskalský, Josef Pohanka, Vladimír Kaňovský, František Bradáč
Author
    Bradáč, František
    Kaňovský, Vladimír
    Podskalský, Zbyněk
    Pohanka, Josef
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 2
Pages
    s. 46-50
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    celková využitelnost užitkové složky
    efektivnost využívání surovin
    kategorie zásob
    kondice
    ložiska rud
    ložisko nerostných surovin
    náklady výroby
    oceňování
    výpočet zásob
    výtěžnost
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Dobyvatelnosti
    Ekonomické
    Ložiska
    Nerostných
    Podklady
    Surovin
    Vyhodnocení
    Základní
Abstract (in czech)
   Článek pojednává o metodice vyhodnocování využitelných a vytěžitelných geologických zásob nerostných surovin za pomoci výpočetní techniky a s automatizací grafického znázorňování. Při konturaci ložiskových těles v řezech pomocí bikubických splajnových křivek má geolog možnost interaktivních zásahů do výsledku. Je uveden příklad analýzy krácení dobyvatelných zásob ve směrné délce, sklonu nebo průměrné mocnosti ložiska, který ukazuje rozdíly a ovlivnění technicko-ekonomických dobývacích parametrů i možnosti variantních řešení.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012