Record details

Title
    Základní principy novely horního zákona č.44/1988 o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon)
Statement of responsibility
    Josef Bartoš, Stanislav Macko
Other titles
    Basic principles of the Amendment of Mining Act. No. 44/1988 Coll. on preservation and development of mineral resources (Mining Law)
Author
    Bartoš, Josef
    Macko, Stanislav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 4
Pages
    s. 127-128
Year
    1992
Notes
    res.angl.,franc.,něm.,rus.
Subject group
    báňské zákonodárství
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Bohatství
    č.44/1988
    Horní
    Horního
    Nerostného
    Novely
    Ochraně
    Principy
    Využívání
    Základní
    Zákon
    Zákona
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012