Record details

Title
    Základní principy označování a klasifikace magmatických hornin
Statement of responsibility
    Miroslava Gregerová
Other titles
    Basic principles of igneous rocks nomenclature and classification
    Seminář "Klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin" 9. prosince 1999 - Sborník referátů (Variant.)
Author
    Gregerová, Miroslava
Language
    česky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Vol./nr.
    Roč. 27
Year
    1997
Notes
    5 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Subject group
    horniny magmatické
    horniny plutonické
    horniny vulkanické
    klasifikace
    mezinárodní spolupráce
    terminologie
Keyword
    Hornin
    Klasifikace
    Magmatických
    Označování
    Principy
    Základní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 8. 2009
Import date
    8. 8. 2012