Record details

Title
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
Statement of responsibility
    Martin Ivanov
Other titles
    7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic, Extended abstracts (Variant.)
    Representatives of the genus Varanus from the Early Miocene of Mokrá site and their evolutionary significance
Author
    Ivanov, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
Vol./nr.
    No. 33-34
Pages
    p. 36-37
Year
    2003-2004
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Classfication no.
    598.1
Subject group
    evoluce biologická
    karpatská neogenní předhlubeň
    kenozoikum
    kosti
    krasová výplň
    lebka
    metoda aktualistická
    miocén-spodní
    paleobiogeografie
    paleoekologie
    paleontologie
    predace
    recent
    Reptilia
Geographical name
    Afrika
    Asie
    Evropa
    Mokrá (Brno-venkov, Šlapanice)
    Morava (Česko)
Keyword
    Evoluční
    Lokality
    Miocénu
    Mokrá
    Rodu
    Spodního
    Varanus
    Význam
    Zástupci
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012