Record details

Title
    Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti
Statement of responsibility
    Jan Řehánek, Rudolf Jiříček, Jiří Brzobohatý
Other titles
    The results of modern geological studies of the autochthonous Paleogene sediments in the Nesvačilka area, conclusions
Author
    Brzobohatý, Jiří
    Jiříček, Rudolf
    Řehánek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 3
Pages
    s. 247-248
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    autochton
    exogenní faktory
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    litologie
    paleogén
    sedimentologie
    zpráva o činnosti
Subject category
    jihovýchodní svahy Českého masívu
    nesvačilský příkop
    vranovický příkop
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Autochtonního
    Geologického
    Komplexně
    Nesvačilské
    Oblasti
    Paleogénu
    Praktický
    Současného
    Souhrn
    Studia
    Závěrečný
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012