Record details

Title
    Závislosť elektrických vlastností pyritu z ložiska Rudňany od chemického zloženia
Statement of responsibility
    Ondrej Ďurža
Author
    Ďurža, Ondrej
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 5
Pages
    s. 449-453
Year
    1983
Notes
    2 obr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
Conspectus category
    550
Keyword
    Chemického
    Elektrických
    Ložiska
    Pyritu
    Rudňany
    Vlastností
    Závislosť
    Zloženia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 3. 2013
Import date
    20. 3. 2014