Record details

Title
    Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda)
Statement of responsibility
    Radek Mikuláš
Other titles
    A relationship of the shell shape on the type of substrate observed at the family Aegiromena (Brachiopoda). Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Author
    Mikuláš, Radek
Conference
    Sedimentární geologie v České republice (23.01.1996-24.01.1996 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
    Sedimentární geologie v České republice. Abstrakty
Pages
    s. 30
Notes
    1 obr.
    Projekt: GA205/94/0759, GA ČR
    Projekt: KSK1042603, GA AV ČR
Subject group
    Barrandien
    benthos
    biometrie
    Brachiopoda
    ordovik
    paleoekologie
    schránky
    sedimentologie
Subject category
    pražská pánev
Geographical name
    ČR-Čechy
    Praha
Keyword
    Aegiromena
    Brachiopoda
    Rodu
    Schránky
    Strophomenidina
    Substrátu
    Tvaru
    Typu
    Závislost
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
    Česká geologická služba
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012