Record details

Title
    Záznam paleopovodní u Mohelnice na střední Moravě před počátkem tvorby nivních hlín
Author
    Hrádek, Mojmír
Conference
    12. Kvartér 2006 (30.11.2006-30.11.2006 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    12. Kvartér 2006
Pages
    s. 10-11
Notes
    Projekt: IAA3086601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Record of palaeoflood at Mohelnice on Central Moravia before finegrained overbank flow deposits formation
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    palaeoflood records
    radiocarbon dating
    slavonian collonization
Keyword
    Hlín
    Mohelnice
    Moravě
    Nivních
    Paleopovodní
    Počátkem
    Střední
    Tvorby
    Záznam
Abstract (in czech)
   Vrstva rostlinné drti v profilu údolní nivy řeky Moravy byla na základě radiokarbonového datování interpretována jako součást záznamu extrémní paleopovodně ze 7.stol. A.D. Povodeň je dávána do souvislostí se zvýšenou erozí vázanou na počátky zemědělského obdělávání území sousedících s Mohelnickou brázdou slovanským obyvatelstvem.
Abstract (in english)
   Layer of plant detritus in profile of the Morava river floodplain at Mohelnice was in terms of radiocarbon dating interpreted as part of extreme paleoflood from 7. century A.D. This flood is given into context of erosion and beginning of agricultulal works in neighbourhood territory of Mohelnická brázda Graben by Slavonian people.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012