Record details

Title
    Záznam sedimentárních procesů v hrubozrných deltách Českého ráje
Statement of responsibility
    David Uličný
Other titles
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví : seminář k projektu : Sedmihorky 19.-21.10.2009 (Variant.)
    Record of depositional processes in the Český ráj area
Author
    Uličný, David
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Muzea Českého ráje
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 142-147
Year
    2009
Notes
    1 obr., 1 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Muz. Čes. Ráje
Classfication no.
    55(1)
    551.3
Conspectus category
    55
Subject group
    coniac
    česká křídová pánev
    geometrie vrstevního tělesa
    kontrola tektonická
    korelace stratigrafická
    křída-svrchní
    pánev sedimentační
    pískovce
    sedimentace deltová
    stratigrafie sekvenční
    turbidit
    turon
    změna mořské hladiny
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Český ráj (Česko)
    Střeleč (Jičín, Jičín)
Keyword
    Českého
    Deltách
    Hrubozrných
    Procesů
    Ráje
    Sedimentárních
    Záznam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012