Record details

Title
    Zřídelní sedimentace karlovarské zřídelní struktury
Statement of responsibility
    Tomáš Vylita
Author
    Vylita, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 1
Pages
    s. 10-18
Year
    2006
Notes
    2 obr., 2 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    552
    556
Conspectus category
    55
    552
    556
Subject group
    aragonit
    balneologie
    geologie regionální
    granit
    historie
    hydrogeologie regionální
    krušnohorský pluton
    pramen termální
    sedimentace chemická
    sedimenty karbonátové
    voda termální
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Karlovy Vary-Vřídlo
Keyword
    Karlovarské
    Sedimentace
    Struktury
    Zřídelní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012