Record details

Title
    Z dějin padělatelství zkamenělin u nás, aneb "celí" krinoidi z barrandienského siluru
Statement of responsibility
    Rudolf J. Prokop
Other titles
    From the history of forgery of fossils in our country: the "complete" crinoids from the Silurian of the Barrandian
Author
    Prokop, Rudolf J.
Language
    česky
Source title - serial
    Český kras
Vol./nr.
    Roč. 27
Pages
    s. 51
Year
    2001
Notes
    3 fot., 1 tab.
    il.
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Subject group
    Barrandien
    Crinoidea
    historie geologie
    paleozoikum-spodní
    pražská pánev
    Trilobita
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Barrandienského
    Celí
    Dějin
    Krinoidi
    Padělatelství
    Siluru
    Zkamenělin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012