Record details

Title
    ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns
Statement of responsibility
    Petr Ondruš, Roman Skála
Author
    Ondruš, Petr, 1960-
    Skála, Roman, 1967-
Language
    anglicky
Source title - monograph
    13th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Prague, Czech Republic, August 29th - September 2nd 1994. Book of Abstracts
Pages
    s. 87
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    548
    549
    v
Conspectus category
    548
    549
Subject group
    difrakce rentgenová
    konference
    metoda prášková
    minerály jílové
    mřížka krystalová
    program počítačový
    zpracování dat
Keyword
    Analysis
    Computer
    Diffraction
    Full
    Patterns
    Powder
    Program
    X-ray
    ZDS
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012