Record details

Title
    Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích
Statement of responsibility
    Miroslav Klvaňa
Other titles
    The Nástup Mine in Tušimice in the 1960s in pictures
    Těžba surovin v proměnách času (Variant.)
Author
    Klvaňa, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví
Vol./nr.
    Č. 41
Pages
    s. 39-50, 82
Year
    222
Notes
    1 obr., 17 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha), Z Dějin Horn.
Classfication no.
    622.33
Conspectus category
    622
Subject group
    báňská historie
    lom
    skrývka
    technologie
    těžba podzemní
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geographical name
    Čechy severní (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Keyword
    Dolů
    Fotografiích
    Nástup
    Tušimice
    Začátky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 3. 2013
Import date
    20. 3. 2014