Record details

Title
    Za černými břidlicemi napříč Marokem
Statement of responsibility
    Jaroslav Aichler
Other titles
    Searching for black shales trough Morrocco
Author
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 9
Pages
    s. 284-285
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    břidlice bituminózní
    exkurze
    grafit
    konference
    rudy Ag
    rudy Mn
    sedimenty organogenní
Geographical name
    Maroko
Keyword
    Břidlicemi
    černými
    Marokem
    Napříč
Abstract (in czech)
   Při exkurzi v rámci sympozia Metalogeneze černých břidlic v Rabatu byla navštívena 4 ložiska: ložisko grafitu Sidi Bou-Othmane, ložisko sedimentárních rud Mn Imini, impregnační ložisko rud Ag Imiter a ložisko bituminózních břidlic Timahdit, kde se pyrolyticky získává ropa
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012