Record details

Title
    Za minerály pegmatitů alkalických syenitů do okolí Larviku v jižním Norsku
Statement of responsibility
    Petr Pauliš
Author
    Pauliš, Petr, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 2
Pages
    s. 148-154
Year
    2006
Notes
    1 obr., 7 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    552
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    552
    553
Subject group
    alkalický syenit
    alkalický typ
    asociace minerální
    berylium
    dajka
    kámen stavební
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    pegmatit
    petrogeneze
    sběratelství
    vulkanismus
    vzácné zeminy
Geographical name
    Larvik (Norsko)
    Norsko
Keyword
    Alkalických
    Do
    Jižním
    Larviku
    Minerály
    Norsku
    Okolí
    Pegmatitů
    Syenitů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012