Record details

Title
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
Statement of responsibility
    Pavel Kavina
Other titles
    Foreign trade with mineral commodities in 2001. II. Part, Industrial minerals, building materials, selected other materials and products, waste materials
Author
    Kavina, Pavel, 1970-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 9, č. 5
Pages
    s. 3-7
Year
    2002
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    export
    hnojivo minerální
    import
    nerostné suroviny
    nerudy
    odpad pevný
    sůl kamenná
    suroviny stavebního průmyslu
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Česká republika
    Svět
Keyword
    2001
    II
    Nerostnými
    Nerudy
    Obchod
    Odpady
    Ostatní
    Produkty
    Roce
    Stavební
    Surovinami
    Suroviny
    Vybrané
    Zahraniční
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012