Record details

Title
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší
Statement of responsibility
    Bohumil Moravec
Author
    Moravec, Bohumil
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 10, č. 4
Pages
    s. 262-268
Year
    2002
Notes
    5 fot., 10 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál : Svět nerostů a drahých kamenů
Subject group
    aluvium
    asociace minerální
    drahokamy
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    lokalita mineralogická
    ložisko granátů
    mineralogie topografická
    podkrkonošská pánev
    pyrop
    těžba
Geographical name
    ČR-Čechy
    Dolní Olešnice-Vestřev (Trutnov, Trutnov)
    Nová Paka (Jičín)
Keyword
    Granátových
    Náplavů
    Nerosty
    Podkrkonoší
    Zajímavé
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012