Record details

Title
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
Statement of responsibility
    Petr a Radka Hofmanovi, Pavel Černý
Author
    Černý, Pavel, 1949 led. 4.-
    Hofman, Petr
Other author; role
   Hofmanová, Radka
   Překladatel
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 1
Pages
    s. 23-25
Year
    2009
Notes
    2 obr., 2 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    55(1)
Conspectus category
    549
Subject group
    aktinolit
    asociace minerální
    biotit
    horniny žilné
    křemen
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    moldanubikum Šumavy
    pararula
    sběratelství
    titanit
    živce
Geographical name
    Čechy jihozápadní (Česko)
    Sušice (Klatovy, Sušice)
Keyword
    Aktinolitu
    Sušice
    Titanitu
    Vrchu
    Výskyt
    Zajímavý
    Žižkově
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012