Record details

Title
    Zajímavosti z Bečvár
Statement of responsibility
    Zdeněk Běhal
Author
    Běhal, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 6
Pages
    s. 483-486
Year
    2008
Notes
    5 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    55(1)
    552
    553.5/.8
Conspectus category
    549
    552
    553
Subject group
    asociace minerální
    kamenivo přírodní
    kutnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    morfologie krystalu
    peridotit
    petrogeneze
    pyrop
    sběratelství
    složení chemické
Geographical name
    Bečváry (Kolín, Kolín)
    Čechy (Česko)
Keyword
    Bečvár
    Zajímavosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012