Record details

Title
    Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách
Statement of responsibility
    Jeroným Pražský, Jaroslav Broul, Stanislav Polášek
Author
    Broul, Jaroslav
    Polášek, Stanislav
    Pražský, Jeroným
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník prací UNIGEO Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 34
Pages
    s. 21-33
Year
    1988
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Prací (Unigeo Ostrava).
Classfication no.
    553.9
Subject category
    geochemie hydrosféry
    ložiska a výskyty černého uhlí
    oblast moravskoslezského svrchního karbonu
    oblast středočeského permokarbonu
    technické prostředky (vrty ap.)
Keyword
    Geologických
    Hloubení
    Jam
    Obtížných
    Podmínkách
    Vrty
    Zajišťovací
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012