Record details

Title
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O
Statement of responsibility
    Renáta Kadlecová, František Buzek, Miroslav Kněžek
Other titles
    Nitrate pollution of groundwater resources of the City of Prague - application of 15N and 18O stables isotopes, 13th All-Poland Scientific Conference - Chemistry of Precipitation, Surface and Underground Waters
    XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych (Variant.)
Author
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renáta
    Kněžek, Miroslav
Language
    polsky
Source title - serial
    Przeglad geologiczny
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 11
Pages
    s. 972
Year
    2003
Notes
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Subject group
    česká křídová pánev
    dusík
    hydrochemie
    infiltrace
    izotopy N
    izotopy O
    izotopy stabilní
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér Polabí
    řeka
    voda podzemní
    voda povrchová
    vodní zdroj
    znečištění
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    ČR-Čechy
    Káraný (Praha-východ)
    Praha
Keyword
    15N
    18O
    Azotowymi
    Izotopów
    Obszarze
    Podziemnych
    Pragi
    Wód
    Zanieczyszczenie
    Zastosowanie
    Związkami
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012