Record details

Title
    Zaniklá lokalita granátu a sférolitického křemene "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
Statement of responsibility
    Zdeněk Doubek
Other titles
    An extinct locality of garnet and spherulitic quartz 'star-like quartz' from Bohouňovice
Author
    Doubek, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 6
Pages
    s. 388-390
Year
    1996
Notes
    2 fot., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    granáty
    křemen
    kutnohorské krystalinikum
    mineralogie topografická
    oxidy
    struktury hornin a minerálů
    ultrabazika
Geographical name
    Bohouňovice (Kolín)
    ČR-Čechy
Keyword
    Bohouňovic
    Červených
    Granátu
    Hvězdovce
    Křemene
    Lokalita
    Peček
    Sférolitického
    Zaniklá
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012