Record details

Title
    Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše (okr. Žďár nad Sázavou)
Author
    Burešová, M.
    Kirchner, Karel
    Roštínský, Pavel
    Šedo, Ondrej
    Unger, J.
    Velek, J.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vlastivědný věstník moravský
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 3
Pages
    s. 301-305
Year
    2013
Notes
    Autoři celkem: 6
    Překlad názvu: The defunct village Otěchleby near Velká Bíteš town (Žďár nad Sázavou Region)
    Rozsah: 5 s. : P
Subject category
    defunct village
    Middle Ages
    Velká Bíteš
Keyword
    Bíteše
    Okr
    Otěchleby
    Sázavou
    Velké
    Zaniklé
    Žďár
Abstract (in czech)
   V místě zaniklé obce Otěchleby, která je známá díky písemným pramenům ze 14. a 15. století, byly při průzkumných pracích nalezeny stopy i morfologické stopy. Tyto nálezy definují hranice ostrohu, kde byla nalezena rovněž keramika z první poloviny 13. století. Byl nalezen mělký žlábek, který vznikl jako výsledky kultivace zemědělské půdy, pokud jde o hranici, nebo přímo jako uměle vyhloubená mělká rýha při vymezování hranic. Proto se v tomto případě nejedná opevnění lokality.
Abstract (in english)
   In the location of the defunct village Otěchleby, which is known thanks to written records from 14th and 15th century, vegetation and shallow depression has been found during prospective works. This vegetation defines boundaries of a promontory where ceramics from first half of the 13th century have been found. It was a shallow groove, which arose as a results of cultivation of agricultural land respect to the boundary, or directly as artifically excavated shallow groove defining the boundary. Therefore, is it not fortification.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014