Record details

Title
    Zaniklé cihelny a významné sprašové odkryvy na listu Brno-sever
Other titles
    Abandoned brickyards and significant loess sections on the Brno-sever map sheet
Author
    Pecka, Tomáš
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 19, č. 1-2
Pages
    6
Year
    2012
Thesaurus term
    Quaternary, Pleistocene, loess, paleosols , sedimentology, magnetic susceptibility, mollusc, mammals
Keyword
    Brno-sever
    Cihelny
    Listu
    Odkryvy
    Sprašové
    Významné
    Zaniklé
Abstract (in czech)
   V celkem 22 opuštěných cihelnách na území mapového listu 24-324 Brno-sever byly zkoumány sprašové profily pro potenciální sedimentologický a paleontologický výzkum, případně studium geohazardů. Cihelny podél ulice Úvoz, mezi ulicemi Lidická a Veveří, v Králově Poli a Černých Polích jsou zastavěny obytnými domy. Pouze cihelna Růženin dvůr v Židenicích má sprašových profil využitelný pro výzkum. Použitelné sprašové profily v blízkosti Brna byly popsány z rokle v Jinačovicích, cihelny vBílovicích, a strže v Kníničkách.
Abstract (in english)
   Abandoned brickyards and significant loess sections on the Brno-sever map sheet
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014