Record details

Title
    Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
Statement of responsibility
    Tomáš Ondřej
Other titles
    Planation surfaces of the Valašskobystřická vrchovina Highland and of its northern foreland
Author
    Ondřej, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 105, č. 4
Pages
    s. 333-346
Year
    2000
Notes
    6 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    neogén
    neotektonika
    peneplén
    peneplenizace
    příkrov
    reliéf
Geographical name
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina
    Valašská Bystřice (Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm)
Keyword
    Povrchy
    Předpolí
    Severního
    Valašskobystřické
    Vrchoviny
    Zarovnané
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012