Record details

Title
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)
Statement of responsibility
    Pavel Mentlík
Other titles
    Planation surfaces on the top flats of the Špičák Mt. and the Rozvodí Mt. (Královský hvozd)
Author
    Mentlík, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Vol./nr.
    Roč. 6
Pages
    s. 7-18
Year
    2001
Notes
    6 obr., 3 tab., 18 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Subject group
    eroze
    geomorfologie
    kryopedologie
    kvartér denudačních oblastí Českého masivu
    lesní hospodářství
    management
    moldanubikum Šumavy
    národní park
    ochrana přírody
    peneplenizace
    studie environmentálních vlivů
    svah
    svor
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    ČR-Čechy
    Šumava-Královský hvozd
Keyword
    Hvozd
    Královský
    Partiích
    Povrchy
    Rozvodí
    Špičáku
    Vrcholových
    Zarovnané
Abstract (in english)
   The presented contribution deals with the top flats of the Špičák Mt. and the Rozvodí Mt. in the Královský hvozd (Bohemian Forest). In the observed region five planation surfaces created by the cryogenetic processes were described. Other geomorphological formations are dependent on the planation surfaces, especially rock castle koppies and frost-riven scarp
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012