Record details

Title
    Zasedání IGCP projektu 'Kovonosné černé břidlice v rámci 28. MGK v USA
Statement of responsibility
    Jan Pašava
Author
    Pašava, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 1
Pages
    s. 29-30
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    geologie ložisek rud
    konference
    ložisko sedimentární
    mineralizátory
    pelity
    rudy barevných kovů
    rudy Cu
    rudy Ni
Geographical name
    USA
Keyword
    28
    Břidlice
    černé
    IGCP
    Kovonosné
    MGK
    Projektu
    Rámci
    USA
    Zasedání
Abstract (in czech)
   Zasedání projektu 254 - "Kovonosné černé břidlice" se uskutečnilo v rámci 28.MGK jako sympozium C25 "Metalliferous Black Shales and Related One Deposits". Byla diskutována metalogeneze anoxického prostředí a kovová mineralizace v jižní Číně.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012