Record details

Title
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
Statement of responsibility
    Vladimír Šibrava
Other titles
    A meeting of the International Conference on development of environment in eastern Asia
Author
    Šibrava, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 70, č. 2
Pages
    s. 28
Year
    1995
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    IUGS (Mezinárodní unie geologických věd)
    konference
    kvartér
    mezinárodní spolupráce
    paleoekologie
    projekty
    UNESCO
    životní prostředí
Geographical name
    Asie východní
Keyword
    Asie
    Konference
    Mezinárodní
    Prostředí
    Východní
    Vývoji
    Zasedání
    životního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012