Record details

Title
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
Statement of responsibility
    J. Vrba, M. Laboutka
Author
    Laboutka, M.
    Vrba, J.
Language
    česky
Source title - monograph
    Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK)
Pages
    s. 8-14
Notes
    Příloha k "Poznatkům účastníků 28. MGK": Zprávy o zasedáních vybraných asociací, komisí a orgánů při 28. MGK
Classfication no.
    061.23
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    hydrogeologie
    konference
    mezinárodní spolupráce
    ochrana podzemní vody
    vědecká společnost
    zpráva o činnosti
    životního prostředí
Geographical name
    země světa
Keyword
    Asociace
    Hydrogeologické
    IAH
    Mezinárodní
    Plenární
    Rady
    Zasedání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014