Record details

Title
    Zasedání technického výboru MAAE "Uranová ložiska v magmatických a metamorfovaných horninách"
Statement of responsibility
    Jiří Komínek
Author
    Komínek, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologie a hydrometalurgie uranu
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 2
Pages
    s. 95-104
Year
    1987
Classfication no.
    622.3
Conspectus category
    553
Keyword
    Horninách
    Ložiska
    MAAE
    Magmatických
    Metamorfovaných
    Technického
    Uranová
    Výboru
    Zasedání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 4. 2010
Import date
    8. 8. 2012