Record details

Title
    Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach hydrochemicznych wybranych zlewni sudeckich
Statement of responsibility
    Magdalena Modelska, Sebastian Buczyński
Other titles
    Application of factor analysis in hydrochemical research of selected Sudety Mts. catchments
Author
    Buczyński, Sebastian
    Modelska, Magdalena
Language
    polsky
Source title - serial
    Przegląd geologiczny
Vol./nr.
    Tom 55, nr. 4
Pages
    s. 319-323
Year
    2007
Notes
    1 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    analýza faktorová
    hydrochemie
    hydrodynamika
    hydrogeologie
    krystalinikum
    křída-svrchní
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    pH
    pískovce
    pohoří
    povodí
    voda podzemní
    voda povrchová
    vodivost elektrická
    zvětralinový plášť
Geographical name
    Králický Sněžník (Česko a Polsko)
    Orlické hory (Česko a Polsko)
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Analizy
    Badaniach
    Czynnikowej
    Hydrochemicznych
    Sudeckich
    Wybranych
    Zastosowanie
    Zlewni
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012