Record details

Title
    Zastoupení kamenných surovin na szeletských stanicích Drysice I a Ondratice IV (okres Prostějov, Vyškov)
Other titles
    Lithic raw materials at the Szeletian sites of Drysice I and Ondratice IV (Districts of Prostějov and Vyškov)
Author
    Přichystal, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Pravěk
Vol./nr.
    Roč. NŘ 10/2000, č. 1
Pages
    4
Year
    2001
Keyword
    Drysice
    IV
    Kamenných
    Okres
    Ondratice
    Prostějov
    Stanicích
    Surovin
    Szeletských
    Vyškov
    Zastoupení
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012