Record details

Title
    Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku
Other titles
    Organic material within the modern fluvial deposits in the broader surroundings of Zlín
Author
    Nehyba, Slavomír
    Rez, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. XIV, č. 1
Pages
    3
Year
    2007
Thesaurus term
    Modern fluvial deposits- organic material- grain-size study- content of pollutants
Keyword
    Fluviálních
    Materiálu
    Moderních
    Organického
    Rámci
    Sedimentů
    Zastoupení
    Zlínsku
Abstract (in czech)
   Zastoupení organického materiálu v moderních fluviálních sedimentech bylo hodnoceno v oblasti Zlínska. Detailní zrnitostní studium ukazuje, že organický materiál je relativně hojně zastoupen v nejhrubších zrnitostních frakcích studovaných vzorků. Rozmístění organické hmoty může ovlivnit obsah organických polutantů.
Abstract (in english)
   Content of organic material within the modern fluvial deposits were studied in the broader surroundings of Zlín. Detailed grain-size studies reveal that the organic material is relative mostly concentrated in the coarsest fraction of the studied samples. Distribution of the organic material can affected the content of organic pollutants within the studied samples.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012