Record details

Title
    Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky
Statement of responsibility
    Zdeněk Borovec
Other titles
    Toxic Elements in River Sediments: Case Study Elbe and Its Tributaries
Author
    Borovec, Zdeněk
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 100, č. 4
Pages
    s. 268-275
Year
    1995
Notes
    4 obr., 2 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    Ag (stříbro - 47)
    As (arzén - 33)
    Cd (kadmium - 48)
    Cu (měď - 29)
    distribuce prvků
    koncentrace
    kvartér Českého masivu
    Pb (olovo - 82)
    sedimentace fluviální
    toxicita
    zinek
    znečištění
Subject category
    toxické látky
Geographical name
    ČR-Čechy
    Labe (povodí)
Keyword
    Labe
    Prvky
    Přítoků
    Sedimentů
    Toxickými
    Zatížení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012