Record details

Title
    Zavátá minulost Mostecka
Statement of responsibility
    Stanislav Hurník
Other titles
    Verwehrte Vergangenheit der Region Most
Author
    Hurník, Stanislav, 1933-2005
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 23
Pages
    s. 1-139
Year
    2001
Notes
    61 obr., 49 fot., 5 tab., 63 pl.
    il.
    Německé resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Okres. Muz. (Most), Ř. přírodověd.
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    56
    622
Conspectus category
    553
    56
    622
    930
Subject group
    alkalický typ
    česká křídová pánev
    fauna
    flóra
    historie
    historie geologie
    hornictví
    kenozoikum
    krušnohorské krystalinikum
    křída-svrchní
    kvartér Českého masivu
    metamorfika
    nerudy
    paleolimnologie
    paleozoikum-svrchní
    pánev sedimentační
    severočeská pánev
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
    vulkanismus
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Most-oblast (Česko)
Keyword
    Minulost
    Mostecka
    Zavátá
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012