Record details

Title
    Zavedení metody Nd-Sm v ČGÚ
Statement of responsibility
    Karel Vokurka
Other titles
    Setting up the method Nd-Sm in the Czech Geological Survey
Author
    Vokurka, Karel
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
Pages
    s. 97-98
Year
    1994
Notes
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1993.
Subject group
    geochronologie
    hmotnostní spektrometrie
    metody analytické
    Nd (neodym - 60)
    Sm (samarium - 62)
    spektrometrie hmotnostní
Subject category
    izotopy Nd, Sm
Keyword
    ČGÚ
    Metody
    Nd-Sm
    Zavedení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012