Record details

Title
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách
Other titles
    Remnants of Paleogene palaeosurface in the surroundings of Pěnkavčí Hill in Lužice Mts., northern Bohemia
Author
    Křelina, Jiří
    Nývlt, Daniel
    Valečka, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2002
Thesaurus term
    palaeosurface, neovolcanites, Paleogene
Keyword
    Horách
    Lužických
    Okolí
    Paleogenního
    Pěnkavčího
    Povrchu
    Vrchu
    Zarovnaného
    Zbytky
Abstract (in czech)
   Polozaoblené a zaoblené klasty silicifikovaných pískovců, křemenců a méně železitých pískovců bylo zjištěno v různých nadmořských výškách v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách. Představují zbytek paleogenního zarovnaného povrchu.Tento zarovnaný povrch lze na základě vztahu k okolním neovulkanitům klást nejpravděpodobněji do eocénu.
Abstract (in english)
   Remnants of Paleogene palaeosurface in the surroundings of Pěnkavčí Hill in Lužice Mts., northern Bohemia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014