Record details

Title
    Zdařilý seminář na Dole Jan Šverma
Statement of responsibility
    Stanislav Hurník
Author
    Hurník, Stanislav, 1933-2005
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj VÚHU
Vol./nr.
    Č. 1
Pages
    s. 148-152
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU
Classfication no.
    061.3
Subject category
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    konference, kolokvia
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
    podkrušnohorské pánve
Keyword
    Dole
    Jan
    Seminář
    Šverma
    Zdařilý
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012