Record details

Title
    Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masívu
Other titles
    The Sources, Transport and Fractionation of PGE in Selected Geological Enviroments of the Bohemian Massif
Author
    Jelínek, E.
    Pašava, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    1999
Thesaurus term
    geochemistry,platinum,fractionation , mineralization, Bohemian Massif
Keyword
    Českého
    Frakcionace
    Geologických
    Masívu
    Platinoidů
    Prostředích
    Transport
    Vybraných
    Zdroje
Abstract (in czech)
   V letech 1996 až 1998 byl uskutečněn výzkum mineralizací platinoidů na území Českého masívu. Byly zjištěny anomální obsahy včerných proterozoických břidlicích. Minerály Pt byly zjištěny na bývalém Cu-Ni ložisku Staré Ransko, kde v rudě sumární obsahpl atinoidů dosahuje až 1g/t.
Abstract (in english)
   The Sources, Transport and Fractionation of PGE in Selected Geological Enviroments of the Bohemian Massif
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014