Record details

Title
    Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
Other titles
    Source rocks of detrital biotite from Lower Permian sandstones of the Krkonoše Piedmont Basin northern margin
Author
    Buriánek, David
    Martínek, Karel
    Verner, Kryštof
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Č. zima
Pages
    6
Year
    2013
Thesaurus term
    detrital biotite, Rotliegend, source rocks, timing of exhumation of Krkonoše-Jizera Complex orthogneises
Keyword
    Biotitů
    Detritických
    Horniny
    Okraje
    Pánve
    Pískovců
    Podkrkonošské
    Severního
    Spodnopermských
    Zdrojové
Abstract (in czech)
   Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve; ortoruly krkonošsko-jizerského krystalinika
Abstract (in english)
   Source rocks of detrital biotite from Lower Permian sandstones of the Krkonoše Piedmont Basin northern margin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014