Record details

Title
    Zdrojové oblasti a tektogeneze flyšového pásma Karpat
Statement of responsibility
    Oldřich Krejčí, Pavel Hanžl, Juraj Franců, Jiří Otava, Jan Švancara, František Hubatka
Other titles
    Source areas and tectogenesis of West Carpathian flysch belt
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Hanžl, Pavel
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Otava, Jiří, 1950-
    Švancara, Jan
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník II. semináře České tektonické skupiny
Pages
    s. 45
Subject group
    analýza tektonická
    chemismus hornin
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    tektogeneze
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Flyšového
    Karpat
    Oblasti
    Pásma
    Tektogeneze
    Zdrojové
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012