Record details

Title
    Zemětřesení a seismologické observatoře
Author
    Pazdírková, J.
    Plešinger, Axel
    Zedník, Jan
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Československý časopis pro fyziku
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 4
Pages
    s. 169-173
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Earthquakes and seismological observatories
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Subject category
    earthquakes
    seismographic networks
    seismological observatories
Keyword
    Observatoře
    Seismologické
    Zemětřesení
Abstract (in czech)
   Zemětřesení ja krátkodobý převážně zlomový proces, při kterém se do zemského tělesa vyzařují pulzní, tj. širokopásmové rozruchy. Elastické vlny jsou při svém šíření vertikálně i horizontálně nehomogenní Zemí odráženy. Zaznamenat věrně rozsah pohybů půdy a frekvencí vyžaduje moderní seismometrické systémy s velkým dynamickým rozsahem a digitální registrační zařízení.
Abstract (in english)
   Modern methods of recording and processing elastic waves generated by earthquakes, mining induced events and explosions at seismological observatories are described. The role of local, regional and global seismographic networks in monitoring and geodynamical interpretation of seismic activity is discussed.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013