Record details

Title
    Zemětřesné roje v západních Čechách
Statement of responsibility
    Dana Procházková
Author
    Procházková, Dana
Language
    česky
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 69, č. 6
Pages
    s. 323-326
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Vesmír
Subject group
    geofyzikální interpretace
    interpretace dat
    seizmologie
    zemětřesení
Geographical name
    
    ČSFR-Čechy
    Kraslice
Keyword
    Čechách
    Roje
    Západních
    Zemětřesné
Abstract (in czech)
   Článek je věnován analýze skupin otřesů, které se poměrně často vyskytují v území, kde se protíná několik hlubinných zlomů (krušnohorský, mariánskolázeňský, a další zlomy s nimi paralelní). Je uvedena mapa průběhu izoseist nejsilnějšího otřesu z roku 1985, příklady seismogramů a parametry otřesů. Roj je interpretován jako důsledek rychlého vyrovnávání napětí mezi klesající oblastí Chebské pánve a stoupajícími oblastmi Halštrovských hor a záp.části Krušných hor.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012